Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 – relacja

W dniu 1 października 2022, przy udziale zaproszonych gości: p. Starostą Mariana Cichon oraz p. Naczelnik Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Jolanta Andrysiak-Olszewska, p. Dyrektorem ZSOiO Krzysztofem Niecko wraz z Wicedyrektorami, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/23 w projekcie Zdolni z Pomorza – powiat gdański.

Pan Starosta, opowiedział o projekcie i zaangażowaniu Starostwa w jego realizację oraz życzył uczestnikom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. P. Dyrektor zreferował dotychczasowe działania szkoły oraz plany na przyszłość.

W dalszej części spotkania omówiono osiągnięcia oraz przedstawiono plany na kolejny rok (jakie zajęcia, zakupy pomocy, inne formy wspomagania rozwoju). Po części oficjalnej, uczniowie wraz z rodzicami mieli możliwość rozmowy z wykładowcami.

Czytaj dalej

Rekrutacja 2022/23

Jeśli szukasz ciekawych zajęć dodatkowych, jesteś finalistą lub laureatem olimpiad i konkursów kuratoryjnych, jesteś uczniem VI klasy szkoły podstawowej lub wyższej a także uczniem szkoły ponadpodstawowej oraz mieszkasz na terenie powiatu gdańskiego weź udział w rekrutacji do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat gdański” i zostań jego uczestnikiem w roku szkolnym 2022/2023.

Zapraszamy osoby szczególne uzdolnienie z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych

 

Harmonogram 

1. Rozpoczęcie rekrutacji od 15 czerwca 2022.
2. Zgłoszenie uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2 – do 8 lipca 2022.

Całość harmonogramu: (plik pdf)

Temat projektów na obszar kompetencji społecznych: w bieżącym roku motywem przewodnim jest „wojna”.

Dokumenty do wypełniania przez kandydata:  (plik zip) [w załączniku także zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych]

 

ZMIANY

Termin testu TUK:  17.09.2022, godz. 11 (sala C03, budynek wozowni).

Prezentacje: 17.09.2022, godz. 12 (sala C02, budynek wozowni)

 

Kontakt: Piotr Aszyk (piotr.aszyk@zsoio.pl), Anna Rolska (anna.rolska@zsoio.pl, tel. 58 682 35 10)

 

 

Rekrutacja na obozy naukowo-żeglarskie 2022!

Miło nam poinformować, że rozpoczęła się rekrutacja na letni obóz naukowo – żeglarski organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.

Obóz odbędzie się w dniach 11 – 31 lipca 2022 r. (3 turnusy) w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. 

Poniżej przesyłamy link do artykułu, gdzie znajdą Państwo szczegóły:
https://zdolnizpomorza.pl/index.php/letnie-obozy-naukowe/751-rusza-rekrutacja-na-obozy-naukowo-zeglarskie

 

Dokumenty do uzupełnienia przez lokalnego opiekuna LCNK w powiecie gdańskim, proszę zostawić u p. Anny Rolskiej, w godz. 8-15 pn-pt (biały budynek na terenie ZSOiO).

Terminy zajęć

Ostatnia aktualizacja: 2022-06-10

 

 

 

 

11 czerwca

godz. 9:00 uroczyste zakończenie roku szkolnego Zdolni z Pomorza 2021/22 w małej sali gimnastycznej.

 

Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć do 20 czerwca. Uczniowie zainteresowani dodatkowymi zajęciami prosimy o kontakt z prowadzącymi.

 

 

Prosimy o sprawdzanie strony, gdyż z różnych powodów terminy zajęć mogą ulec zmianie.

 

Miejsce zajęć

 

Stypendia 2021/2022

W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących rozpatrywane będą wnioski o wsparcie finansowe dla uczniów biorących udział w projekcie „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Starostwo Powiatu Gdańskiego.

Stypendia będą przyznawane w oparciu o regulamin z uwzględnieniem kryteriów związanych z:

1. Sytuacją społeczno-ekonomiczną ucznia

  • trudna sytuacja materialna ucznia,
  • wysoka średnia ocen w dziedzinach objętych wsparciem,
  • udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach,
  • aktywny udział na zajęciach w ramach projektu „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański”,
  • ocena pracy przez nauczyciela w LCNK.

Przyznawane stypendia przeznaczone są na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem uzdolnień ucznia. Prosimy o dostarczenie pełnej dokumentacji do sekretariatu szkoły lub przekazanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w LCNK do 7 marca 2022 roku dopiskiem „Zdolni z Pomorza – stypendia”.

Koordynator projektu: Aszyk Piotr

Dodatkowe informacje o załącznikach:
1. Przez trudną sytuację materialną ucznia rozumie się udokumentowane pobieranie zasiłku rodzinnego, alimentów, wsparcia MOPS, zasiłku z urzędu pracy lub Karta Dużej Rodziny (kopia dokumentu).
2. Przez wysoką średnią ocen rozumie się średnią powyżej 4,5. Wartość średniej ocen potwierdza na wydruku wychowawca klasy ucznia.
3. Uzyskanie laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych i olimpiad szczebla ogólnopolskiego i regionalnego otrzymuje potwierdza na wydruku wychowawca klasy ucznia.
4. Udział w konkursach projektów, kołach olimpijczyka, spotkaniach akademickich, organizowanych za pośrednictwem LCNK – proszę opisać w uzasadnieniu wniosku.
5. Obecność na zajęciach „Zdolni z Pomorza” przedstawia na spotkaniu komisji stypendialnej prowadzący zajęcia.

UWAGI 

– stypendium przyznawane jest tylko uczniom, którzy uczeszczają do szkół mieszczących się na terenie powiatu gdańskiego

– oświadczenie o niepobieraniu innego stypendium finansowanego ze środków UE, NIE JEST WYMAGANE, JEŚLI UCZEŃ POBIERA STYPENDIUM FINASOWANE ZE ŚRODKÓW UE

Spotkanie akademickie z chemii pt. „O kompleksach słów kilka…”,

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych w dniu 5 lutego 2022 r. na spotkanie akademickie z chemii pt. „O kompleksach słów kilka…”, realizowane w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”.
 
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania dostępne są na stronie: https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/5-lutego-2022-r.-o-kompleksach-slow-kilka
 
Rekrutacja odbywa się przez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy
 
 

Zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej – Zdolni z Pomorza.

Zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej – Zdolni z Pomorza.

Jeżeli jesteś w projekcie Zdolni z Pomorza – powiat gdański, a Twoja szkoła nie uczestniczy w Pomorskiej Lidze Zadaniowej – zgłoś się do nas i przejdź eliminacje I etapu kwalifikacyjnego PLZ w ZSOiO.

Terminy eliminacji:

26.10.2021 r. – godz. 8:00–9:00 MATEMATYKA

26.10.2021 r. – godz. 10.00–11:00 BIOLOGIA

27.10.2021 r. – godz. 8:00–9:00 FIZYKA

27.10.2021 r. – godz. 10.00–11:00 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

28.10.2021 r. – godz. 8:00–9:00 CHEMIA

28.10.2021r. – godz. 10.00–11:00 INFORMATYKA

 

Kwalifikacje odbędą się w sali A16, budynek główny.

Uczniowie powinni zaopatrzyć się w następujące pomoce dodatkowe startując w konkursach z następujących przedmiotów:
chemia – kalkulator prosty
fizyka – kalkulator prosty (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), linijka i ekierka (tylko szkoły podstawowe), tabela wzorów maturalnych z fizyki (szkoły ponadpodstawowe)
matematyka – kalkulator prosty, cyrkiel, linijka
informatyka – kalkulator prosty
 

 

Zgłoszenia: p.aszyk@zsoio.pl