Liga zadaniowa – terminy w ZSOiO

Terminy Ligi zadaniowej – poziom szkoły podstawowej, które odbędą się ZSOiO (proszę przybyć co najmniej 15 minut wcześniej, miejsce spotkania przed Sekretariatem ZSOiO)

 

26.10.2022 r. – godz. 8:00–9:00 MATEMATYKA
26.10.2022 r. – godz. 9:30–10:30 BIOLOGIA
27.10.2022 r. – godz. 8:00–9:00 FIZYKA
27.10.2022 r. – godz. 9:30–10:30 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE
28.10.2022 r. – godz. 8:00–9:00 CHEMIA
28.10.2022r. – godz. godz. 9:30–10:30 INFORMATYKA

 

Uczniowie powinni zaopatrzyć się w następujące pomoce dodatkowe, startując w konkursach z następujących przedmiotów:

  • chemia – kalkulator prosty, układ okresowy (szkoły podstawowe), kalkulator prosty lub naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (szkoły ponadpodstawowe),
  • fizyka – kalkulator (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (szkoły ponadpodstawowe),
  • matematyka – kalkulator prosty, cyrkiel, linijka,
  • informatyka – kalkulator prosty.

Zajęcia w roku szkolnym 2022/23

 

Informatyka (sala C03)

27.05.2023  sobota: p. Aszyk,  grupa I+II: 9:00-11:15

03.06.2023 sobota, spotkanie z Ekspertem,  9:00-12:00. Zapraszamy wszystkich chętnych.

 

Matematyka  (sala A13 budynek główny)

 

Biologia

27.05.2023- spotkania z p. Daca w Gdańsku

 

Kompetencje społeczne:

 

Fizyka

 

 

ostatnia aktualizacja: 2023-05-17

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 – relacja

W dniu 1 października 2022, przy udziale zaproszonych gości: p. Starostą Mariana Cichon oraz p. Naczelnik Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Jolanta Andrysiak-Olszewska, p. Dyrektorem ZSOiO Krzysztofem Niecko wraz z Wicedyrektorami, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/23 w projekcie Zdolni z Pomorza – powiat gdański.

Pan Starosta, opowiedział o projekcie i zaangażowaniu Starostwa w jego realizację oraz życzył uczestnikom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. P. Dyrektor zreferował dotychczasowe działania szkoły oraz plany na przyszłość.

W dalszej części spotkania omówiono osiągnięcia oraz przedstawiono plany na kolejny rok (jakie zajęcia, zakupy pomocy, inne formy wspomagania rozwoju). Po części oficjalnej, uczniowie wraz z rodzicami mieli możliwość rozmowy z wykładowcami.

Czytaj dalej