I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa

W dniu 18 listopada 2017 gościliśmy na Politechnice Gdańskiej na  I Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej poświeconej sztucznej inteligencji. Uczestniczyliśmy w wielu ciekawych wykładach przygotowanych zarówno przez wykładowców pomorskich uczelni jak i zarówno naszych rówieśników. 

Zapraszamy także do krótkiej relacji video: youtube.com

Czytaj dalej

Grupy

lp.

Izabela Kosiedowska

grupa I

matematyka(pg)

Natalia Sejda

grupa III

matematyka(g)

Piotr Aszyk

grupa IV

informatyka(g)

1

Allaburda Bartłomiej

Juszkiewicz Dawid

Gruba Kacper

2

Bednarz Kacper

Michalski Kacper

Krawisz Bartłomiej

3

Borkowski Łukasz

Milewski Jakub

Obernikowicz Konrad

4

Łepkowski Krzysztof

Płotka Katarzyna

Szulist Mateusz

5

Michałowska Patrycja

Radkowska Klaudia

Ślusarz Konrad

6

Dziwisz Klaudia  

Sikora Maciej

Świątek Szymon

7

Rudaś Marta

 Słupianek Maciej

Zając Kuba

8

Goliński Sergiusz

 Smolarczyk Miłosz

Grzona Jakub

9

Kusiak Mateusz

Wożniak Jakub

Bronowski Jakub

10

 

Katarzyna Caboń

Radelski Konrad

11

 

Kuśnierz Andrea

 

12

 

Górska Helena

 

       

 

Izabela Kosiedowska

grupa II

matematyka(pg)

Andrzej Leśniewski

grupa V

fizyka(g)

Agnieszka Daca

grupa VI

biologia(pg)

1

Bilicka Aleksandra

Jackowska Aleksandra

Hainrich Patrycja

2

Goncerzewicz Maciej

Flis Piotr

Szymendera Bogumiła

3

Koszykowski Patryk

Kuśnierz Vanessa

Bawirsz Mateusz

4

Pęczek Mateusz

Jerat Zuzanna

Grzębska Nikola

5

Rudaś Zuzanna

Skoczylas Wiktoria

Frąckowiak Maksymilian

6

Grzesiuk Kacper

Rochowicz Karolina

 

7

Budzińska Weronika

Stęsicki Maciej

 

8

Zielińska Zofia

        

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Daca

grupa VII

chemia(pg)

  Anna Krajewska

grupa VIII

kom. społ. (pg)

  Kamila Borysewicz

grupa IX

kom. społ.(g)

1

Kotarba Małgorzata

Kąkol Wiktoria

Bida Aleksandra

2

Piwowarek Amadeusz

Zduńczyk Tomasz

Głowacka Iga

3

Nowakowska Wiktoria

Szramowska  Joanna

Podwysocka Wiktoria

4

Kozikowska Mart

 

Szulist Maja

 

 

 

 

Informacje o projekcie

Projekt zakłada wdrożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013. 
 

Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych prowadzone będzie zgodnie z produktem finalnym projektu innowacyjnego, dodatkowo planowane jest wdrożenie wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nowych obszarów uzdolnień.

 

Projekt stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn „Zdolni z Pomorza”, obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia), szkoły wyższe (akademickie formy wsparcia), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne formy wsparcia) – w tym również projekty „Pomorski program pomocy stypendialnej”.

 

Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych realizowane będzie z wykorzystaniem zainicjowanej w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK), koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK).

 

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych (Dz.U.UE.L.2006.394.10):

  • matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
  • informatycznych,
  • umiejętności uczenia się,
  • społecznych,
  • inicjatywności i przedsiębiorczości.  

 

W projekcie zaplanowano także objęcie wsparciem nauczycieli, psychologów/pedagogów, co pozwoli im na uzyskanie dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

 

Wartość projektu: 5 187 364,84 zł.

 

Kwota dofinansowania projektu – 4 927 996,60 zł.

 

Numer wniosku o dofinansowanie projektu Zdolni z Pomorza: RPPM.03.02.02-22-0021/16

 
Strona główna projektu: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/

Listy przyjętych

„Zdolni z Pomorza-Powiat Gdański” w 2017r.

Gimnazjum
1. Flis Piotr
2. Frąckowiak Maksymilian
3. Gruba Kacper
4. Jackowska Aleksandra
5. Jurat Zuzanna
6. Juszkiewicz Dawid
7. Krawisz Bartłomiej
8. Kuśnierz Vanessa
9. Rochowicz Karolina
10. Michalski Kacper
11. Milewski Jakub
12. Obernikowicz Konrad
13. Płotka Katarzyna
14. Ratkowska Klaudia
15. Grzesiuk Kacper
16. Sikora Maciej
17. Skoczylas Wiktoria
18. Słupianek Maciej
19. Smolarczyk Miłosz
20. Szulist Mateusz
21. Ślusarz Konrad
22. Świątek Szymon
23. Woźniak Jakub
24. Zając Kuba
25. Grzona Jakub
26. Zielińska Zofia
27. Górska Helena
28. Kuśnierz Andrea
29. Stęsicki Maciej
30. Caboń Katarzyna
31. Radelski Konrad
32. Bronowski Jakub
33. Bawirsz Mateusz
34. Bida Aleksandra
35. Głowacka Iga
36. Grzębska Nikola
37. Kąkol Wiktoria
38. Kotarba Małgorzata
39. Kozikowska Marta
40. Nowakowska Wiktoria
41. Podwysocka Wiktoria
42. Piwowarek Amadeusz
43. Szulist Maja
44. Zduńczyk Tomasz

Szkoła ponad-gimnazjalna:

1. Allaburda Bartłomiej
2. Bednarz Kacper
3. Borkowski Łukasz
4. Dziwisz Klaudia
5. Goliński Sergiusz
6. Kusiak Mateusz
7. Łepkowski Krzysztof
8. Michałowska Patrycja
9. Rudaś Marta
10. Bilicka Aleksandra
11. Goncerzewicz Maciej
12. Heinrich Patrycja
13. Koszykowski Patryk
14. Pęczek Mateusz
15. Rudaś Zuzanna
16. Szymendera Bogumiła
17. Budzińska Weronika
18. Szramowska Joanna

“Zdolni z Pomorza” – pierwsze spotkanie w roku 2017/2018

W dniu 2017-10-21 w świetlicy ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, odbyło się pierwsze spotkanie w powiecie gdańskim w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, na którym przybyli licznie uczniowie jak i ich rodzice.
W imieniu Starosty przybyłych powitał p. Piotr Kaliński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, który podkreślił znaczenie dla Starostwa projektów wspierających rozwój młodych i zdolnych osób z naszego regionu.
Dalszą cześć spotkania poprowadził dr Jan Kopiński – prowadzący projekt w naszym powiecie. Przedstawił cele i założenia projektu, a zwłaszcza podkreśli nastawienie celów na rozwój indywidualnych zdolności uczniów. Następnie przedstawił kadrę pedagogiczną, zreferował już dokonane osiągnięcia uczniów z poprzedniego roku i powitał nowych uczestników. Podkreślił kilkukrotnie znaczenie rozwoju uczniów – nabywanie przez nich umiejętności bycia leaderem w swoim otoczeniu oraz tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań.
Po spotkaniu rodzicie oraz ich dzieci zadawali dużo pytań, wykazując swoje zainteresowanie w wspólną realizację projektu.

Czytaj dalej