PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 27 MARCA 2023

 

 

W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących rozpatrywane będą wnioski o wsparcie finansowe dla uczniów biorących udział w projekcie „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Starostwo Powiatu Gdańskiego.

Stypendia będą przyznawane w oparciu o regulamin z uwzględnieniem kryteriów związanych z:

1. Sytuacją społeczno-ekonomiczną ucznia

  • trudna sytuacja materialna ucznia,
  • wysoka średnia ocen w dziedzinach objętych wsparciem,
  • udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach,
  • aktywny udział na zajęciach w ramach projektu „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański”,
  • ocena pracy przez nauczyciela w LCNK.

Przyznawane stypendia przeznaczone są na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem uzdolnień ucznia. Prosimy o dostarczenie pełnej dokumentacji do sekretariatu szkoły lub przekazanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w LCNK do 27 marca 2023 roku dopiskiem „Zdolni z Pomorza – stypendia”.

Koordynator projektu: Aszyk Piotr

Dodatkowe informacje o załącznikach:
1. Przez trudną sytuację materialną ucznia rozumie się udokumentowane pobieranie zasiłku rodzinnego, alimentów, wsparcia MOPS, zasiłku z urzędu pracy lub Karta Dużej Rodziny (kopia dokumentu).
2. Przez wysoką średnią ocen rozumie się średnią powyżej 4,5. Wartość średniej ocen potwierdza na wydruku wychowawca klasy ucznia.
3. Uzyskanie laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych i olimpiad szczebla ogólnopolskiego i regionalnego otrzymuje potwierdza na wydruku wychowawca klasy ucznia.
4. Udział w konkursach projektów, kołach olimpijczyka, spotkaniach akademickich, organizowanych za pośrednictwem LCNK - proszę opisać w uzasadnieniu wniosku.
5. Obecność na zajęciach "Zdolni z Pomorza" przedstawia na spotkaniu komisji stypendialnej prowadzący zajęcia.

UWAGI 

- stypendium przyznawane jest tylko uczniom, którzy uczęszczają do szkół mieszczących się na terenie powiatu gdańskiego

- oświadczenie o niepobieraniu innego stypendium finansowanego ze środków UE, NIE JEST WYMAGANE, JEŚLI UCZEŃ POBIERA STYPENDIUM FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

W imieniu organizatorów VI Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza” informujemy o zapisach na tegoroczną edycję konferencji dla uczniów, która odbędzie się 26 listopada w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Rozważanym w tym roku tematem wydarzenia będzie: „Słońce, Księżyc – spójrzmy w niebo okiem naukowca lub artysty”.

Szczegóły: https://zdolnizpomorza.pl/index.php/naukowe-konferencje-uczniowskie/786-rejestracja-uczestnikow-vi-pomorskiej-uczniowskiej-konferencji-naukowej-zdolni-z-pomorza

 

Miło nam także poinformować, że w ramach sesji, dwie Uczestniczki z naszego Powiatu będą prezentować swój materiał.

 

 

Terminy Ligi zadaniowej - poziom szkoły podstawowej, które odbędą się ZSOiO (proszę przybyć co najmniej 15 minut wcześniej, miejsce spotkania przed Sekretariatem ZSOiO)

 

26.10.2022 r. – godz. 8:00–9:00 MATEMATYKA
26.10.2022 r. – godz. 9:30–10:30 BIOLOGIA
27.10.2022 r. – godz. 8:00–9:00 FIZYKA
27.10.2022 r. – godz. 9:30–10:30 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE
28.10.2022 r. – godz. 8:00–9:00 CHEMIA
28.10.2022r. – godz. godz. 9:30–10:30 INFORMATYKA

 

Uczniowie powinni zaopatrzyć się w następujące pomoce dodatkowe, startując w konkursach z następujących przedmiotów:

  • chemia – kalkulator prosty, układ okresowy (szkoły podstawowe), kalkulator prosty lub naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (szkoły ponadpodstawowe),
  • fizyka – kalkulator (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (szkoły ponadpodstawowe),
  • matematyka – kalkulator prosty, cyrkiel, linijka,
  • informatyka – kalkulator prosty.

Zapraszamy do rejestracji:

https://zdolnizpomorza.pl/index.php/naukowe-konferencje-uczniowskie/786

Prawdopodobnie w tym dniu (26 listopada) nie odbędą się zajęcia, z uwagi na uczestnictwo wykładowców w konferencji.

 

 

 

Informatyka (sala C03)

25.03.2023 sobota: p. Aszyk,  grupa I: 8:30-10:45, grupa II: 10:45-13:05

30.03.2023  czwartek: p. Aszyk,  16:15-18:45 zajęcia odwołane

01.04.2023  sobota: p. Aszyk,  grupa I+II: 9:00-11:15

15.04.2023  sobota: p. Aszyk,  grupa I+II: 9:00-11:15

20.04.2023  czwartek: p. Aszyk,  16:15-18:45

 

Matematyka  (sala A13 budynek główny)

07.03.2023 wtorek: p. Kochańska,  16:15-17:45

14.03.2023 wtorek: p. Kochańska,  16:15-17:45

 

Biologia (sala C02)

25.03.2023 sobota: p. Krawczuk, 9:00-10:30 dla uczestników VI PUKN

01.04.2023  sobota: p. Krawczuk, 9:00-10:30

15.04.2023  sobota: p. Krawczuk, 9:00-10:30

 

Kompetencje społeczne:

25.03.2023 sobota: p. Krawczuk, 10:30-12:00

01.04.2023  sobota: p. Krawczuk, 10:30-12:00

15.04.2023  sobota: p. Krawczuk, 10:30-12:00

 

Fizyka (sala C02)

25.03.2023 sobota: p. Leśniewski, 10:00-11:30

01.04.2023 sobota: p. Leśniewski, 10:00-11:30

 15.04.2023 sobota: p. Leśniewski, 10:00-11:30


 

Ogólny harmonogram zajęć

Informatyka (sala C03)
Aszyk Piotr  (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
czwartek 17:15-19:30 (zajęcia dla chętnych)
sobota grupa I: 8:30-10:45, grupa II: 10:45-13:05

 

Matematyka
Kinga Kochańska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
wtorek, godz. 16:15-17:45  (sala A13 budynek główny)

Artur Sobczyk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
grupa zamknięta (zajęcia w tygodniu [czwartek/piątek], klasy III-IV szkoły ponadpodstawowej)

 

Biologia:
Alicja Krawczuk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
sobota 9:00-10:30  (sala C02)


Kompetencje społeczne: (dla uczniów szkoły ponadpodstawowej):
Alicja Krawczuk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
sobota 10:30-12:00  (sala C02)

 

Fizyka
Andrzej Leśniewski
sobota 10:00-11:30   (sala C01)

 

 

ostatnia aktualizacja: 2023-03-23

 

 

Zapraszamy chętnych do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej 2022/2023

https://zdolnizpomorza.pl/index.php/pomorska-liga-zadaniowa

W przypadku, gdy szkoła w szkole nie jest organizowana liga, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z podaniem danych:

imię, nazwisko, klasa, szkoła, jakie przedmioty z ligi, email i telefon kontaktowy

Zgłoszenia prosimy do dnia 18 października 2022

 

 

W dniu 1 października 2022, przy udziale zaproszonych gości: p. Starostą Mariana Cichon oraz p. Naczelnik Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Jolanta Andrysiak-Olszewska, p. Dyrektorem ZSOiO Krzysztofem Niecko wraz z Wicedyrektorami, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/23 w projekcie Zdolni z Pomorza – powiat gdański.


Pan Starosta, opowiedział o projekcie i zaangażowaniu Starostwa w jego realizację oraz życzył uczestnikom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. P. Dyrektor zreferował dotychczasowe działania szkoły oraz plany na przyszłość.


W dalszej części spotkania omówiono osiągnięcia oraz przedstawiono plany na kolejny rok (jakie zajęcia, zakupy pomocy, inne formy wspomagania rozwoju). Po części oficjalnej, uczniowie wraz z rodzicami mieli możliwość rozmowy z wykładowcami.

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 w dniu 1 października 2022 (sobota) na godz. 9:00 w budynku B ZSOiO w Pruszczu Gdańskim

 

 

 

 

Jeśli szukasz ciekawych zajęć dodatkowych, jesteś finalistą lub laureatem olimpiad i konkursów kuratoryjnych, jesteś uczniem VI klasy szkoły podstawowej lub wyższej a także uczniem szkoły ponadpodstawowej oraz mieszkasz na terenie powiatu gdańskiego weź udział w rekrutacji do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat gdański" i zostań jego uczestnikiem w roku szkolnym 2022/2023.

Zapraszamy osoby szczególne uzdolnienie z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych

 

Harmonogram 

1. Rozpoczęcie rekrutacji od 15 czerwca 2022.
2. Zgłoszenie uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2 – do 8 lipca 2022.

Całość harmonogramu: (plik pdf)

Temat projektów na obszar kompetencji społecznych: w bieżącym roku motywem przewodnim jest „wojna”.

Dokumenty do wypełniania przez kandydata:  (plik zip) [w załączniku także zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych]

 

ZMIANY

Termin testu TUK:  17.09.2022, godz. 11 (sala C03, budynek wozowni).

Prezentacje: 17.09.2022, godz. 12 (sala C02, budynek wozowni)

 

Kontakt: Piotr Aszyk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Anna Rolska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 58 682 35 10)

 

 

Miło nam poinformować, że rozpoczęła się rekrutacja na letni obóz naukowo - żeglarski organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.

Obóz odbędzie się w dniach 11 - 31 lipca 2022 r. (3 turnusy) w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. 

Poniżej przesyłamy link do artykułu, gdzie znajdą Państwo szczegóły:
https://zdolnizpomorza.pl/index.php/letnie-obozy-naukowe/751-rusza-rekrutacja-na-obozy-naukowo-zeglarskie

 

Dokumenty do uzupełnienia przez lokalnego opiekuna LCNK w powiecie gdańskim, proszę zostawić u p. Anny Rolskiej, w godz. 8-15 pn-pt (biały budynek na terenie ZSOiO).