Wycieczki Lato 2023

Planowane wycieczki

Chętnych prosimy o kontakt: p.aszyk@zsoio.pl

Każdy uczeń może się zgłosić na dowolna liczbę wycieczek (w szczególności na wszystkie). W przypadku, gdyby liczba chętnych byłaby większa niż liczba miejsc, komisja podejmie decyzje.
Z uwagi na sprawną organizacje, prosimy o jak najszybsze zgłoszenia.

Dokumenty niezbędne do udziału w wycieczkach (na każdą wycieczkę potrzebny jest osobny komplet poniższych dokumentów). Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim lub przekazać w dniu wycieczki koordynatorowi.