Lista stypendystów

Lista uczniów którym przyznano stypendium w programie Zdolni z Pomorza-Powiat Gdański na 2018 rok.

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Wysokość stypendium

1

Krawisz Bartek

           1 000,00 zł

2

Sikora Maciej

           1 000,00 zł

3

Rudaś Marta

           1 000,00 zł

4

Słupianek Maciej

           1 000,00 zł

5

Bronowski Jakub

           1 000,00 zł

6

Goliński Sergiusz

           1 000,00 zł

7

Michalski Kacper

           1 000,00 zł

8

Bilicka Aleksandra

           1 000,00 zł

9

Łepkowski Krzysztof

           1 000,00 zł

10

Ratkowska Klaudia

              800,00 zł

11

Michałowska Patrycja

              800,00 zł

12

Kąkol Wiktoria

              800,00 zł

13

Zduńczyk Tomasz

              800,00 zł

14

Piwowarek Amadeusz

              600,00 zł

15

Kusiak Mateusz

              600,00 zł

16

Górska Helena

              600,00 zł

17

Dziwisz Klaudia

              600,00 zł

18

Caboń Katarzyna

              500,00 zł

19

Radelski Konrad

              500,00 zł

20

Grzesiuk Kacper

              400,00 zł

21

Frąckowiak Maksymilian

              400,00 zł

22

Kuśnierz Vanessa

              400,00 zł

23

Skoczylas Wiktoria

              400,00 zł

24

Świątek Szymon

              400,00 zł

25

Kuśnierz Andrea

              400,00 zł

26

Zając Kuba

              400,00 zł

27

Grzona Jakub

              400,00 zł.

 

Razem

         19 200,00 zł.

 

Stypendium zostanie wypłacone w dwóch ratach: I w lutym i II w czerwcu 2018 roku. Wpłaca się wyłącznie na wskazane  konto bankowe stypendysty/rodzica/opiekuna prawnego ucznia – z zaznaczeniem kto jest właścicielem konta.

Prosimy o dostarczanie numerów kont i nazw banku do Wydziału Spraw Społecznych Powiatu Gdańskiego.

Kółko Olimpijskie na PG

Dnia 20 stycznia 2018 roku w sobotę miało miejsce kolejne spotkanie grupy informatycznej w ramach Kółka Olimpijskiego organizowanego przez Politechnikę Gdańską. Tematem zajęć było sortowanie danych.
Spotkanie zaczęliśmy od napisania własnego skryptu w języku C++ pozwalającego na sortowanie liczb w tablicy. Następnie omówiliśmy najbardziej popularne i najlepsze algorytmy sortujące, a mianowicie SORT oraz QUICKSORT.
W trakcie trwania zajęć poruszyliśmy także bardzo istotny temat dotyczący implementacji gotowych algorytmów do rozwiązań zadań konkursowych. Po teorii nastał czas na praktykę. Wspólnie rozwiązaliśmy jedno z zadań z Olimpiady Informatycznej, w którym wykorzystaliśmy zdobytą wiedzę.

Czytaj dalej