Półkolonie

Zapraszamy na wakacyjne spotkania:

29 i 30 sierpnia godz. 9:00, spotkanie z python i drukiem 3D

30 sierpnia godz. 15:00 spotkanie z chemią użytkową w ZSOiO

4 września godz. 14:00 spotkanie z chemią na AM w Gdańsku

9 września, spotkanie z python i drukiem 3D

16, 17 i 23 września – spotkania w kinie w Pruszczu

Chętnych prosimy o kontakt: p.aszyk@zsoio.pl

Aktualizacja: 2023.08.23

Wycieczki Lato 2023

Planowane wycieczki

Chętnych prosimy o kontakt: p.aszyk@zsoio.pl

Każdy uczeń może się zgłosić na dowolna liczbę wycieczek (w szczególności na wszystkie). W przypadku, gdyby liczba chętnych byłaby większa niż liczba miejsc, komisja podejmie decyzje.
Z uwagi na sprawną organizacje, prosimy o jak najszybsze zgłoszenia.

Dokumenty niezbędne do udziału w wycieczkach (na każdą wycieczkę potrzebny jest osobny komplet poniższych dokumentów). Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim lub przekazać w dniu wycieczki koordynatorowi.

Rekrutacja na rok 2023/24

Obecny, wieloletni projekt Zdolni z pomorza kończy się w roku szkolnym 2022/23.

Nowy projekt jest w trakcie tworzenia i w związku z tym nie możemy obecnie określić kiedy będzie rekrutacja.

W planach jest rekrutacja do nowego projektu w wrześniu/październiku – proszę śledzić strony Powiatu Gdańskiego oraz stronę https://zdolni.powiat-gdanski.pl