Wykonanie strony internetowej, która przybliża internet osobom starszym i tym którzy z niego nie korzystali. Będą na niej instrukcje krok po kroku jak m.in. założyć skrzynkę pocztową, gdzie jest najbliższa przychodnia, pokazująca jak taką przychodnię znaleźć.

Zobacz: http://zdolni.powiat-gdanski.pl/siec/

 

Słuchowisko radiowe „Dzikie gryzonie”

 

Prezentacja (plik pdf)

 

cześć 1 (grudzień 2020)

cześć 2 (luty 2020)

cześć 3 (kwiecień 2020)

 Ostatni odcinek według scenariusza uczniów że SP3 z Pruszcza Gdańskiego

W ramach naszego projektu przerabiamy stronę internetową Zdolni z Pomorza - powiat gdański.

Staramy się by była bardziej przejrzysta i wygodniejsza. Staramy zaprezentować w ciekawy

sposób co robią Zdolni, jak dołączyć do nas oraz jakie są losy absolwentów projektu.

 

W ramach prac zrobiliśmy:

-Przeprowadzenie i analiza co należy dodać na stronę

-Przygotowanie wizualnego wyglądu strony

-Wprowadzenie zmian wizualnych

-Wykonanie szczegółowych stron z opisami

-Przygotowanie prezentacji na pokaz projektów