W dniu 5 października 2019 w budynku ZSOiO odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat gdański”. Po krótkim powitaniu przybyłych uczniów i ich rodziców przez nowego koordynatora Piotra Aszyk, głos zabrał Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny. Starosta powitał nowych uczestników projektu, wspominał o sukcesach obecnych uczestników oraz po raz kolejny potwierdził zaangażowanie Starostwa w edukacje dzieci i młodzieży. Przejawem m.in. działalności Starostwa jest modernizacja szkół należących do Powiatu oraz powstawanie nowoczesnych kierunków kształcenia. Dyrektor ZSOiO p. Artur Drabiuk, także potwierdził aktywne uczestnictwo szkoły w rozwoju projektu i wsparcie dla uczniów i rodziców. W dalszej części spotkania zaprezentowali się prowadzący zajęcia oraz omówiono sprawy organizacyjne a po zakończeniu części oficjalnej odbyło się jak zawsze, nieformalne spotkanie przybyłych gości, prowadzących, uczniów i ich rodziców.