Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego/LCNK/ przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących informuje iż w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Starostwo Powiatu Gdańskiego rozpatrywane będą wnioski wsparcia finansowego dla uczniów biorących udział w projekcje.

Stypendia będą przyznawane w oparciu o regulamin z uwzględnieniem kryteriów związanych z:
1. Sytuacją społeczno-ekonomiczną ucznia
- rodzina wielodzietna/Karta Dużej Rodziny/
- posiadanie aktualnej decyzji o prawie do zasiłku rodzinnego
- posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
- odległości od miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia zajęć przez LCNK.
2. Udział i szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach jak i w konkursach projektów. /kserokopie dyplomów, tytuł laureata, finalisty, lista uczestnika/
3. Opinia nauczyciela, wychowawcy lub pedagoga szkolnego o postępach w nauce szczególnie w przedmiotach objętych wsparciem projektu.
4. Opinia o postępach w nauce nauczyciela prowadzącego zajęcia w LCNK jak i analiza frekwencji.

Przyznawane stypendia przeznaczone są na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem szczególnych uzdolnień uczniów. Prosimy o dostarczenie pełnej dokumentacji do sekretariatu szkoły w terminie do 22 stycznia 2018 roku z dopisem „Zdolni z Pomorza”.


Koordynator projektu

Jan Kopiński

 

Pliki:

Pismo do rodziców (plik pdf)

Regulamin (plik pdf)

Wniosek (plik doc)