Zajęcia odbywać się będą w formie zajęć online (zdalnych) ustalanych z prowadzącym zajęcia.