„Próba generalna” przed spotkaniem konkursowym

Zespoły projektowe biorące udział w tegorocznym konkursie zapraszamy na konsultacje na platformie ClickMeeting. Ich celem jest zrobienie „próby generalnej” przed spotkaniem konkursowym zaplanowanym na 29 maja.

Każdy zespół będzie miał do dyspozycji 25 minut. Wejścia co pół godziny, czyli 9.00-9.30, 9.30-10.00 itd. Linki otrzymają tylko opiekunowie zainteresowanych konsultacjami zespołów.

Terminy:
15 maja – 9.00-14.00,
21 maja – 17.00-19.00,
22 maja – 9.00-14.00.

Prosimy o informację, kiedy zespoły zechcą skorzystać z tej możliwości (chodzi o podanie dnia i godziny). Informację należy przesłać drogą elektroniczną na adres rcnk@cen.gda.pl lub telefonicznie na numer 58 340 41 07 (telefon jest przekierowany, więc trzeba nieco dłużej czekać na połączenie). Zadecyduje kolejność zgłoszeń – jeśli termin będzie zajęty, organizator skontaktuje się z opiekunem zespołu, by ustalić inny.

Przypominamy także, iż termin na złożenie sprawozdania końcowego upływa 30 kwietnia. Sprawozdanie należy wypełnić zgodnie z załączonym wzorem, wydrukować, podpisać (opiekun zespołu) i przesłać skan na adres rcnk@cen.gda.pl lub – w przypadku projektów, które uzyskały wsparcie stypendialne – na adres zdolnizpomorza@pomorskie.eu.

KONKURS PROJEKTÓW ZDOLNI Z POMORZA 2020/2021

Rekrutacja na spotkania akademickie na Politechnice Gdańskiej

Już w najbliższą sobotę, 15 maja, Politechnika Gdańska serdecznie zaprasza zainteresowanych uczniów szkół podstawowych z województwa pomorskiego do udziału w spotkaniu akademickim z fizyki pt. „Fizyka skoków narciarskich”, a uczniów szkół średnich – na spotkanie z chemii pt. „O kompleksach słów kilka…”.

Tydzień później (22 maja) uczniowie szkół podstawowych mogą wziąć udział w spotkaniu akademickim z matematyki pt. „Pięć tygodni z układami równań” (termin został przełożony z 15 maja na prośbę uczniów uczestniczących w kursie e-learningowym) oraz z informatyki pt. „Rozszerzenie możliwości prezentacji treści stron przy użyciu skryptów PHP”.

 

Wszystkie te spotkania przeprowadzone zostaną w formie zdalnej.

Zapisy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zachęcamy także do regularnego śledzenia harmonogramu spotkań akademickich dostępnych na wszystkich naszych partnerskich uczelniach.

SPOTKANIA AKADEMICKIE                    

Czy za 1 grosz można kupić Mercedesa i inne zagadnienia z matematyki finansowej

6 lutego 2021 roku Akademia Pomorska w Słupsku przeprowadziła w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” spotkanie akademickie z uczniami szkół ponadpodstawowych pt. „Czy za 1 grosz można kupić Mercedesa i inne zagadnienia z matematyki finansowej”. Zajęcia odbyły się zdalnie na platformie Google Meet.

Najpierw odbył się dziewięćdziesięciominutowy wykład, a następnie dwa cykle dziewięćdziesięciominutowych zajęć praktycznych.

Podczas wykładu uczniowie poznali podstawowe pojęcia matematyki finansowej. Omówiono z nimi: procent prosty, procent składany, dyskonto i weksle, metody spłaty kredytu oraz podstawowe parametry wyceny inwestycji finansowej.

W trakcie ćwiczeń uczniowie wykorzystywali nabyte dzięki uczestnictwu w wykładzie umiejętności przy rozwiązywaniu problemów z matematyki finansowej. W pierwszej części ćwiczeń zadania rozwiązywano jedynie przy użyciu kalkulatora. W drugiej części wykorzystano także arkusz kalkulacyjny Excel i jego funkcje finansowe.

 

Wykres i monety

źródło: zdolnizpomorza.pl

Czego nauczyliśmy się od czasów greckich o liczbach pierwszych

20 marca 2021 roku Akademia Pomorska w Słupsku przeprowadziła w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” spotkanie akademickie z uczniami szkół ponadpodstawowych pt. „Czego nauczyliśmy się od czasów greckich o liczbach pierwszych”. Zajęcia odbyły się zdalnie na platformie Google Meet.

Najpierw odbył się dziewięćdziesięciominutowy wykład, a następnie dwa cykle dziewięćdziesięciominutowych zajęć praktycznych.

Podczas wykładu uczniowie poznali najważniejsze zagadnienia z teorii liczb ze szczególnym uwzględnieniem własności i zastosowań liczb pierwszych. Omówiono z nimi: zasadnicze twierdzenie arytmetyki, liczby Fermata, liczby Mersenne’a, liczby doskonałe, liczby bliźniacze, podstawy kongruencji, wzory na liczbę i sumę dzielników, własności funkcji Eulera, twierdzenie Fermata i Eulera, własności funkcji π(n). Przedstawiono również podstawy równań diofantycznych, w tym równanie Pitagorasa. Wykład zakończyło wprowadzenie do zastosowań własności liczb pierwszych w kryptografii.

W trakcie ćwiczeń uczniowie wykorzystywali nabyte dzięki uczestnictwu w wykładzie umiejętności przy rozwiązywaniu problemów z teorii liczb. Rozwiązywano zarówno zadania wykorzystujące poznane wzory i reguły oraz nietrywialnie zadania z konkursów i olimpiad matematycznych

.Stos ośmiu książek na tle zieleni

źródło: zdolnizpomorza.pl

Termin rejestracji czynnych uczestników konferencji

Organizatorzy V Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej z przyjemnością zawiadamiają, że termin rejestracji czynnych uczestników konferencji został wydłużony do 21 maja 2021 r. 

Uczniowie zainteresowani wystąpieniem z referatem lub posterem podczas V PUKN chęć uczestnictwa w wydarzeniu zgłaszają poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Informacja o zakwalifikowaniu zgłoszonego referatu lub posteru będzie podana w terminie do 30 czerwca 2021 r.

 

Mikroświat i mikroskop

 

Najbliższe spotkania akademickie z informatyki i biologi

Informujemy, o możliwości dokonania zapisów na najbliższe spotkania akademickie z informatyki i biologii: https://mat.ug.edu.pl/zdolni/?c=spotkania na Uniwersytecie Gdańskim.

Zachęcamy Państwa o odwiedzania portalu (www.zdolnizpomorza.pl), gdzie na bieżąco zamieszczane są aktualizacje i informacje. Proszę również zachęcać uczniów do uczestnictwa w formach akademickich oraz regionalnych realizowanych w ramach przedsięwzięcia strategicznego Zdolni z Pomorza.

Kolejne kursy e-learningowe

Informujemy, że Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Morski w Gdyni przygotowali kolejne kursy e-learningowe w ramach kształcenia uczniów na odległość.

 

 

uczelnia

temat

 przedmiot

poziom

okres realizacji kursu

zapisy

Uniwersytet Gdański

Niepokonani? – człowiek a historyczne i współczesne epidemie chorób zakaźnych

   biologia

SP/GIM

22.03.2021-11.06.2021

ankoug@gmail.com

(do 16.04.2021)

Uniwersytet Gdański

Komórki macierzyste w leczeniu ludzi –

 medyczne i etyczne aspekty terapii 

    biologia

GIM/PP

22.03.2021-11.06.2021 

ankoug@gmail.com

(do 16.04.2021)

Uniwersytet Morski w Gdyni

CSS – od podstaw do animacji i transformacji

 informatyka

SP/GIM

24.04.2021-22 05.2021

zzp@umg.edu.pl

(do 19.04.2021)

Uniwersytet Gdański

Wprowadzenie do świata programowania na podstawie języka Python

 informatyka

SP/GIM

26.04.2021-16.07.2021

mateusz.miotk@ug.edu.pl

(do 30.04.2021)

 

 

Szczegóły znajdują się w harmonogramie na portalu: https://zdolnizpomorza.pl/index.php/kursy-e-learningowe-harmonogram