Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w projekcie Zdolni z Pomorza - powiat gdański, które odbędzie się budynku internatu ZSOiO (sala świetlicy) w dniu 5 października o godz. 10:00

 

 

Zdolni z Pomorza – powiat gdański: zakończenie kolejnego roku

W dniu 15 czerwca 2019 w budynku ZSOiO w Pruszczu Gdańskim odbyło się uroczyste zakończenie kolejnego roku w projekcie „Zdolni z Pomorza” – powiat gdański.

Dzięki projektowi, który jest skierowany do najwybitniejszych uczniów województwa pomorskiego, w powiecie gdańskim ponad 60 uczniów mogło rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Ważną częścią projektu, jest wsparcie udzielane przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim oraz dyrekcję Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących, czego wyrazem było uczestnictwo Starosty Gdańskiego Stefana Skoniecznego oraz Dyrektora Artura Drabiuka.

Spotkanie rozpoczął koordynator projektów naszym Powiecie – p. Jan Kopiński. Po krótkim podsumowaniu tegorocznych działań, nastąpiła najważniejsza cześć uroczystości – wręczenie nagród i wyróżnień.  Rozdanie rozpoczęto od grupy informatyków, którzy zajęli I miejsce w konkursie projektów, a następnie grupie społecznej, która zajęła III miejsce. Nagrody wręczali nauczyciele prowadzący oraz Starosta Gdański.

Na koniec spotkania, w związku z końcem współpracy, odbyło się uroczyste podziękowanie dla nauczycieli: Moniki Ficek  i Izabeli Kosiedowskiej oraz koordynatora Jana Kopińskiego. Panu Janowi specjalne podziękowania przekazali Starosta Gdański Stefan Skonieczny oraz Dyrektor Artuk Drabiuk. Starosta podkreślił wielką rolę, jaką pełnią projekty rozwijające umiejętności młodzieży, a Dyrektor potwierdził wsparcie Szkoły w dalszych etapach projektu.

Po uroczystym zakończeniu, jak już jest w zwyczaju spotkań Zdolny z Pomorza, gdzie uczestniczą także rodzice uczniów, odbyło się kuluarowe spotkanie gdzie omawiano przeszłe działania, ale także rozpoczęto planować kolejne projekty i zadania.

Nagrodzonym życzymy kolejny sukcesów.

Dostępna jest strona internetowa IAN -> zobacz

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Dokumenty do pobrani (pobierz - plik zip z dokumentami edytowalnymi)

Zgłoszenie zamiaru udziału w projekcie – do 24 czerwca 2019 r.

W dniu 11 maja w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku przy al. gen. J. Hallera 14 odbył się kolejne spotkanie konkursowe konkursu projektów w ramach projektu Zdolni z Pomorza.


Uczestnicy projektu z terenu powiatu gdańskiego, otrzymali wysokie miejsca w przyznanych ocenach.


Z obszaru matematyczno-fizyczno-informatyczny, zespół w składzie Jakub, Bartek i Konrad otrzymał największe możliwą ocenę zajął I miejsce z 14 startujących projektów z całego województwa. Stworzony i zaprezentowany przez nich IAN - Inteligentny Asystent Nowoczesności, wg słów komisji, wpisuje się w najnowsze trendy największych korporacji. IAN rozpoznaje komendę głosowe i umożliwia wykonywanie (np. odtwarzanie muzyki, informowanie o pogodzie czy zapisywanie notatek). Zaprezentowano także gotowy projekt urządzenia (oparty o Raspberry pi, wydruki 3D). Prezentacja została poprowadzona według najlepszych standardów i zyskała wysokie uznanie w ocenie komisji.W ramach obszaru kompetencji społecznych, Magda, Wiktoria, Krzysztof i Tomasz zaprezentowali "Obrazki z historii wsi Pruszcz". Projekt ten obejmował samodzielnie napisany scenariusz o historii Pruszcza Gdańskiego na podstawie dostępnych źródeł historycznych. Realizacja zawiera dziewięć scen od jedenastego do dziewiętnastego wieku. Ze względów organizacyjnych uczestnicy zaprezentowali jedynie trzy sceny. Jednak to dało młodym badaczom historii, a jednocześnie początkującym aktorom, trzecie miejsce! I duża dawkę dobrego humoru!

 

Gratulujemy uczestnikom wysokich ocen.

Sprawozdanie z wizyty w „Kinie na Bursztynowym Szlaku” w Pruszczu Gdańskim

Dnia 2 lutego 2019 roku uczestnicy programu Zdolni z Pomorza, dzięki uprzejmości dyrektora CKiS p. Piotra Pułkowskiego, mieli możliwość zwiedzić i dowiedzieć się jak działa „Kino na Bursztynowym Szlaku” w Pruszczu Gdańskim.
Naszym przewodnikiem był kierownik kina p. Jarosław Stokowski. Zaczęliśmy wstępem historycznym, dowiedzieliśmy się trochę o historii budynku oraz jego obecnym zastosowaniu. Następnie przeszliśmy na salę kinową. Nasz przewodnik opowiedział nam kilka ciekawostek o sali kinowej. Warto wspomnieć, że jej wygląd nie jest przypadkowy. Drewniany sufit wraz ze ścianami pokrytymi panelami wygłuszającymi tworzą dobre warunki do pracy systemu Dolby 7.1.


W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących rozpatrywane będą wnioski o wsparcie finansowe dla uczniów biorących udział w projekcie „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Starostwo Powiatu Gdańskiego. Stypendia będą przyznawane w oparciu o regulamin z uwzględnieniem kryteriów związanych z:

  1. Sytuacją społeczno-ekonomiczną ucznia - rodzina wielodzietna/Karta Dużej Rodziny/ - posiadanie aktualnej decyzji o prawie do zasiłku rodzinnego - posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności - odległość od miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia zajęć przez LCNK.
  2. Szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach jak i w konkursach projektów. /kserokopie dyplomów, tytuł laureata, finalisty, lista uczestnika/
  3. Opinia nauczyciela, wychowawcy lub pedagoga szkolnego o postępach w nauce szczególnie w przedmiotach objętych wsparciem projektu.
  4. Ocena aktywności ucznia w projekcie wykonana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Przyznawane stypendia przeznaczone są na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem uzdolnień ucznia. Prosimy o dostarczenie pełnej dokumentacji do sekretariatu szkoły lub przekazanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w LCNK do 22 stycznia 2019 roku z dopiskiem Zdolni z Pomorza-stypendia .

Załączniki: (plik zip)

W dniu 8 grudnia 2018 odbyło się pierwsze wspólne spotkanie uczestników projektu Zdolni z Pomorza z naszego powiatu. Nauczyciele prowadzący zaprezentowali dwie grupy: informatykę i kompetencje społeczne.

Opiekun informatyków p. Aszyk Piotr przedstawił w krótkiej prezentacji jaki tematy są poruszane oraz efekty dotychczasowych działań. Obszerniejszą cześć spotkania zajęła bardzo ciekawa prezentacja pani Małgorzaty Słowik o zabytkach w powiecie gdańskim, bardzo bogata ilustrowana zdjęciami. Opiekun projektu p. Jan Kopiński na koniec spotkania przedstawił idę kolejnych wspólnych spotkań – prezentacje działań i planów uczniów oraz wzajemnie poznawanie się.

W spotkaniu przy kawie i słodyczach wzięło udział 6 nauczycieli prowadzących zajęcia, p. Monika Lendasz- psycholog z PPP oraz 41 uczniów z 10 grup przedmiotowych.

1 grudnia 2018 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się spotkanie akademickie pod hasłem „Python – definicja świata i jego interakcji”.

Składało się ono z dwóch części – wykładu i części praktycznej. Na wykładzie poznaliśmy strukturę i historię tytułowego języka programowania – Pythona oraz skupiliśmy się na programowaniu obiektowym i omówiliśmy dlaczego jest ono takie wygodne przy pisaniu programów. W trakcie drugiej, praktycznej, części na podstawie wiedzy zdobytej na wykładzie stworzyliśmy prostą symulację świata w języku programowania Python.