Lista uczniów którym przyznano stypendium w programie Zdolni z Pomorza-Powiat Gdański na 2018 rok.

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Wysokość stypendium

1

Krawisz Bartek

           1 000,00 zł

2

Sikora Maciej

           1 000,00 zł

3

Rudaś Marta

           1 000,00 zł

4

Słupianek Maciej

           1 000,00 zł

5

Bronowski Jakub

           1 000,00 zł

6

Goliński Sergiusz

           1 000,00 zł

7

Michalski Kacper

           1 000,00 zł

8

Bilicka Aleksandra

           1 000,00 zł

9

Łepkowski Krzysztof

           1 000,00 zł

10

Ratkowska Klaudia

              800,00 zł

11

Michałowska Patrycja

              800,00 zł

12

Kąkol Wiktoria

              800,00 zł

13

Zduńczyk Tomasz

              800,00 zł

14

Piwowarek Amadeusz

              600,00 zł

15

Kusiak Mateusz

              600,00 zł

16

Górska Helena

              600,00 zł

17

Dziwisz Klaudia

              600,00 zł

18

Caboń Katarzyna

              500,00 zł

19

Radelski Konrad

              500,00 zł

20

Grzesiuk Kacper

              400,00 zł

21

Frąckowiak Maksymilian

              400,00 zł

22

Kuśnierz Vanessa

              400,00 zł

23

Skoczylas Wiktoria

              400,00 zł

24

Świątek Szymon

              400,00 zł

25

Kuśnierz Andrea

              400,00 zł

26

Zając Kuba

              400,00 zł

27

Grzona Jakub

              400,00 zł.

 

Razem

         19 200,00 zł.

 

Stypendium zostanie wypłacone w dwóch ratach: I w lutym i II w czerwcu 2018 roku. Wpłaca się wyłącznie na wskazane  konto bankowe stypendysty/rodzica/opiekuna prawnego ucznia – z zaznaczeniem kto jest właścicielem konta.

Prosimy o dostarczanie numerów kont i nazw banku do Wydziału Spraw Społecznych Powiatu Gdańskiego.

Dnia 20 stycznia 2018 roku w sobotę miało miejsce kolejne spotkanie grupy informatycznej w ramach Kółka Olimpijskiego organizowanego przez Politechnikę Gdańską. Tematem zajęć było sortowanie danych.
Spotkanie zaczęliśmy od napisania własnego skryptu w języku C++ pozwalającego na sortowanie liczb w tablicy. Następnie omówiliśmy najbardziej popularne i najlepsze algorytmy sortujące, a mianowicie SORT oraz QUICKSORT.
W trakcie trwania zajęć poruszyliśmy także bardzo istotny temat dotyczący implementacji gotowych algorytmów do rozwiązań zadań konkursowych. Po teorii nastał czas na praktykę. Wspólnie rozwiązaliśmy jedno z zadań z Olimpiady Informatycznej, w którym wykorzystaliśmy zdobytą wiedzę.

Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego/LCNK/ przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących informuje iż w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Starostwo Powiatu Gdańskiego rozpatrywane będą wnioski wsparcia finansowego dla uczniów biorących udział w projekcje.

Ogłaszamy właśnie siódmy Konkurs projektów 2017/2018.

Szczegóły, regulamin, wskazówki i harmonogram: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/ 

16 grudnia w ramach projektu "Zdolni z Pomorza" pojechaliśmy do Politechniki Gdańskiej na wykład pt: "Żyjmy układnie z układami równań".

Panie przewodniczące pokazały nam wiele sposobów rozwiązywania równań, od najprostszych do najbardziej skomplikowanych. Po półtoragodzinnym wykładzie poszliśmy na przerwę, a następnie udaliśmy się do laboratorium. Pracowaliśmy w programie "Geogebra".

Akademia Pomorska w Słupsku zaprasza uczniów na zajęcia pozalekcyjne olimpijskie z matematyki i z informatyki.

Myślisz o udziale w olimpiadzie matematycznej, ale nie wiesz, jak się do niej przygotować? Słyszałeś o konkursie z informatyki, jednak nigdy wcześniej nie zetknąłeś się z zadaniami tego typu? Uzyskałaś tytuł finalisty w konkursie i marzysz o tym, aby w przyszłości zostać laureatem na szczeblu krajowym? Zgłoś się na pozalekcyjne zajęcia akademickie olimpijskie organizowane przez Akademię Pomorską w Słupsku w ramach projektu Zdolni z Pomorza!

Na zajęciach:

* spotkasz osoby o podobnych zainteresowaniach,
* nauczysz się rozwiązywać zadania z olimpiad.

Dnia 18 listopada 2017 r. odbyła się I Pomorska uczniowska konferencja naukowa Zdolni z Pomorza na Politechnice Gdańskiej. Dotyczyła ona sztucznej inteligencji.
Spotkanie rozpoczęło się wykładem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Goczyły, który wprowadził nas w owy temat. Następnie udaliśmy się na kolejne prezentacje, przygotowane przez uczestników naszego projektu. Dowiedzieliśmy się m.in. jakie jest zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie, wiele cennych faktów na temat protez oraz o cybertechnologii. Konferencja skończyła się zwiedzaniem specjalistycznych laboratoriów.