Organizatorzy V Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej z przyjemnością zawiadamiają, że termin rejestracji czynnych uczestników konferencji został wydłużony do 21 maja 2021 r. 

Uczniowie zainteresowani wystąpieniem z referatem lub posterem podczas V PUKN chęć uczestnictwa w wydarzeniu zgłaszają poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Informacja o zakwalifikowaniu zgłoszonego referatu lub posteru będzie podana w terminie do 30 czerwca 2021 r.

 

Mikroświat i mikroskop

 

Informujemy, o możliwości dokonania zapisów na najbliższe spotkania akademickie z informatyki i biologii: https://mat.ug.edu.pl/zdolni/?c=spotkania na Uniwersytecie Gdańskim.

Zachęcamy Państwa o odwiedzania portalu (www.zdolnizpomorza.pl), gdzie na bieżąco zamieszczane są aktualizacje i informacje. Proszę również zachęcać uczniów do uczestnictwa w formach akademickich oraz regionalnych realizowanych w ramach przedsięwzięcia strategicznego Zdolni z Pomorza.

Informujemy, że Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Morski w Gdyni przygotowali kolejne kursy e-learningowe w ramach kształcenia uczniów na odległość.

 

 

uczelnia

temat

 przedmiot

poziom

okres realizacji kursu

zapisy

Uniwersytet Gdański

Niepokonani? – człowiek a historyczne i współczesne epidemie chorób zakaźnych

   biologia

SP/GIM

22.03.2021-11.06.2021

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(do 16.04.2021)

Uniwersytet Gdański

Komórki macierzyste w leczeniu ludzi –

 medyczne i etyczne aspekty terapii 

    biologia

GIM/PP

22.03.2021-11.06.2021 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(do 16.04.2021)

Uniwersytet Morski w Gdyni

CSS – od podstaw do animacji i transformacji

 informatyka

SP/GIM

24.04.2021-22 05.2021

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(do 19.04.2021)

Uniwersytet Gdański

Wprowadzenie do świata programowania na podstawie języka Python

 informatyka

SP/GIM

26.04.2021-16.07.2021

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(do 30.04.2021)

 

 

Szczegóły znajdują się w harmonogramie na portalu: https://zdolnizpomorza.pl/index.php/kursy-e-learningowe-harmonogram

 

 

 

Rozpoczął się nabór uczniów na Kółka Olimpijskie w ramach projektu Zdolni z Pomorza Uniwersytet Gdański. Wszelkie informacje znajdują się na stronie projektu Urzędu Marszałkowskiego oraz na stronie Wydziału.

https://mat.ug.edu.pl/zdolni/?c=olimpijskie

https://zdolnizpomorza.pl/index.php/kolka-olimpijskie

 

W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących rozpatrywane będą wnioski o wsparcie finansowe dla uczniów biorących udział w projekcie „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Starostwo Powiatu Gdańskiego.

Stypendia będą przyznawane w oparciu o regulamin z uwzględnieniem kryteriów związanych z:

1. Sytuacją społeczno-ekonomiczną ucznia

  • trudna sytuacja materialna ucznia,
  • wysoka średnia ocen w dziedzinach objętych wsparciem,
  • udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach,
  • aktywny udział na zajęciach w ramach projektu „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański”,
  • ocena pracy przez nauczyciela w LCNK.

Przyznawane stypendia przeznaczone są na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem uzdolnień ucznia. Prosimy o dostarczenie pełnej dokumentacji do sekretariatu szkoły lub przekazanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w LCNK do 22 lutego 2021 roku dopiskiem „Zdolni z Pomorza – stypendia”.

Koordynator projektu: Aszyk Piotr

Dodatkowe informacje o załącznikach:
1. Przez trudną sytuację materialną ucznia rozumie się udokumentowane pobieranie zasiłku rodzinnego, alimentów, wsparcia MOPS, zasiłku z urzędu pracy lub Karta Dużej Rodziny (kopia dokumentu).
2. Przez wysoką średnią ocen rozumie się średnią powyżej 4,5. Wartość średniej ocen potwierdza na wydruku wychowawca klasy ucznia.
3. Uzyskanie laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych i olimpiad szczebla ogólnopolskiego i regionalnego otrzymuje potwierdza na wydruku wychowawca klasy ucznia.
4. Udział w konkursach projektów, kołach olimpijczyka, spotkaniach akademickich, organizowanych za pośrednictwem LCNK - proszę opisać w uzasadnieniu wniosku.
5. Obecność na zajęciach "Zdolni z Pomorza" przedstawia na spotkaniu komisji stypendialnej prowadzący zajęcia.

UWAGI 

- stypendium przyznawane jest tylko uczniom, którzy uczeszczają do szkół mieszczących się na terenie powiatu gdańskiego

- oświadczenie o niepobieraniu innego stypendium finansowanego ze środków UE, NIE JEST WYMAGANE

 

 

Słuchowisko radiowe „Dzikie gryzonie”

 

Prezentacja (plik pdf)

 

cześć 1 (grudzień 2020)

cześć 2 (luty 2020)

cześć 3 (kwiecień 2020)

 Ostatni odcinek według scenariusza uczniów że SP3 z Pruszcza Gdańskiego

W ramach naszego projektu przerabiamy stronę internetową Zdolni z Pomorza - powiat gdański.

Staramy się by była bardziej przejrzysta i wygodniejsza. Staramy zaprezentować w ciekawy

sposób co robią Zdolni, jak dołączyć do nas oraz jakie są losy absolwentów projektu.

 

W ramach prac zrobiliśmy:

-Przeprowadzenie i analiza co należy dodać na stronę

-Przygotowanie wizualnego wyglądu strony

-Wprowadzenie zmian wizualnych

-Wykonanie szczegółowych stron z opisami

-Przygotowanie prezentacji na pokaz projektów

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o IV Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej – PROGRAM (zobacz)

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 planowane jest w dniu 24 października 2020

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, planujemy spotkanie online na godz. 11 w dniu 24.10.2020.

Spotkanie w MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8b1063088116439ebb7fba38620c10c3%40thread.tacv2/1603525804064?context=%7b%22Tid%22%3a%22772846ab-281b-44e5-9b24-c36fb468befe%22%2c%22Oid%22%3a%22b3c24df7-4970-41e8-ae2d-9fca1c4b33d7%22%7d

 

Także spotkanie na fb.

W sobotę 18 września 2020 zakończył się konkurs projektów 2019/2020. Z powodu pandemii część zespołów nie ukończyła swoich przedsięwzięć, jednak te, które dotarły do finału, miały okazję się zaprezentować i pokazać efekty swoich prac.

Z powiatu gdańskiego, zespół z kompetencji społecznych uzyskał wyróżnienie za projekt "Chodź, przeczytaj!"

 

Więcej szczegółów i galeria zdjęć: Zdolni z Pomorza