Akademia Pomorska w Słupsku zaprasza uczniów na zajęcia pozalekcyjne olimpijskie z matematyki i z informatyki.

Myślisz o udziale w olimpiadzie matematycznej, ale nie wiesz, jak się do niej przygotować? Słyszałeś o konkursie z informatyki, jednak nigdy wcześniej nie zetknąłeś się z zadaniami tego typu? Uzyskałaś tytuł finalisty w konkursie i marzysz o tym, aby w przyszłości zostać laureatem na szczeblu krajowym? Zgłoś się na pozalekcyjne zajęcia akademickie olimpijskie organizowane przez Akademię Pomorską w Słupsku w ramach projektu Zdolni z Pomorza!

Na zajęciach:

* spotkasz osoby o podobnych zainteresowaniach,
* nauczysz się rozwiązywać zadania z olimpiad.

Zajęcia będą prowadzone przez naukowców na co dzień pracujących ze studentami w uczelni. Rekrutacja na akademickie zajęcia pozalekcyjne będzie trwała do 13 grudnia 2017 roku. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w czwartek 14 GRUDNIA 2017 ROKU O GODZINIE 17:00 W SALI 68 (II piętro) w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7. Na tym spotkaniu ustalone zostaną: miejsce, czas i terminy kolejnych spotkań oraz ich częstotliwość.

W ciągu roku szkolnego będzie po 30 godzin zajęć olimpijskich z matematyki dla uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III gimnazjum oraz 30 godzin zajęć olimpijskich z matematyki dla uczniów szkoły ponadpodstawowej) oraz 30 godzin z informatyki dla uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III gimnazjum. Tutaj znajdują się niezbędne dokumenty, które należy pobrać i przesłać do Instytutu Matematyki AP w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7, 76-200 Słupsk, z dopiskiem Zdolni z Pomorza. Warto być laureatem konkursów lub olimpiad, bo – poza prestiżem i nagrodami – wiąże się to z przywilejami.

Zostań olimpijczykiem wraz z projektem Zdolni z Pomorza i Akademią Pomorską w Słupsku!Więcej informacji na stronie ZdolnizPomorza.pl lub zdolnizpomorza.apsl.edu.pl

Materiały:

Deklaracja
Oświadczenie
Wniosek rekrutacyjny
Zaproszenie
Zasady rekrutacji