W sobotę, 18 marca 2018 roku na Akademii Morskiej w Gdyni miało miejsce kolejne spotkanie akademickie w ramach programu "Zdolni z Pomorza", w którym grupa informatyków z powiatu gdańskiego miała zaszczyt uczestniczyć. Motywem przewodnim zajęć były technologie chmur obliczeniowych.

Spotkanie zaczęliśmy od krótkiego, anonimowego testu wiedzy na temat chmur obliczeniowych. Następnie przeszliśmy do wykładu głównego poprowadzonego przez Pana Ireneusza Mayera, który wprowadził nas w ten temat.
Rozpoczęliśmy od definicji chmury internetowej. Następnie wysłuchaliśmy krótkiej lekcji historii od mainframe'u, przez gridy komputerowe do architektury klient-serwer.
Następną częścią prezentacji było omówienie każdej z wyżej wymienionych technologii. Dowiedzieliśmy się, między innymi, że mainframe to komputer dużej mocy ze stacjonarnymi stanowiskami pracy, grid to sieć połączonych ze sobą komputerów w różnych miejscach świata, którą znajdziemy także w Polsce (jedną ze składowych systemu PL-GRID mieliśmy okazję zobaczyć na żywo). Poznaliśmy także architekturę klient-serwer od podszewki.
Potem przeszliśmy do zgłębiania tajemnic, jakie ukrywa przed nami wirtualizacja. Po tej części wykładu poszerzyliśmy naszą wiedzę o jej definicję, typy oraz zalety i wady. Wiedząc już jak "ugryźć" ten temat przeszliśmy do istoty sobotniego spotkania, czyli chmur komputerowych. Zaczęliśmy od ich podziału, a także usług, jakie nam oferują. A że jest ich całe mnóstwo, dlatego zostały podzielone na 3 podstawowe typy:
• SaaS (Software as a Structure, oprogramowanie jako struktura) przeznaczone dla każdego użytkownika np.: Office 365 czy Google Drive,
• PaaS (Platform as a Structure, platforma jako struktura) skierowania głównie do deweloperów np.: Oracle Cloud lub Microsoft Azure, na którym mieliśmy okazję pracować w laboratorium,
• IaaS (Infrastructure as a Structure, infrastruktura jako struktura) powstała dla architektów systemów np.: Open Stack.

 


Grupa informatyczna w trakcie wykładu głównego


Kolejną częścią spotkania były zajęcia w laboratorium. Przeszliśmy do przydzielonych wcześniej pracowni, gdzie zaczęliśmy wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Dostaliśmy potrzebne materiały i zaczęliśmy pracę. Naszym pierwszym zadaniem było uruchomienie i skonfigurowanie własnej chmury ownCloud. Nie obyło się bez drobnych problemów technicznych, nad których rozwiązaniem musieliśmy pomyśleć. Po ich rozwikłaniu nadszedł czas na konfigurację i zabawę naszą prywatną chmurą danych. Po wykonaniu większości podzadań udaliśmy się wszyscy do baru studenckiego "Bukszpryt" na posiłek. Po nim chcieliśmy udać się na dalszą część zajęć, lecz przewidziana została dodatkowa atrakcja, a mianowicie lekcja musztry.

 

Po "przerywniku" ponownie przemieściliśmy się do budynku F. Zaproponowano nam zwiedzanie na co dzień niedostępnych dla osób postronnych pomieszczeń z serwerami. Mieliśmy okazję zobaczyć serwerownię z prawdziwego zdarzenia. W międzyczasie Pan Ireneusz opowiedział nam co i w jaki sposób zostało skonfigurowane i połączone. Obejrzeliśmy także jeden z komputerów włączonych do sieci Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Następnie udaliśmy się do laboratoriów na drugą część zajęć praktycznych, gdzie korzystaliśmy z deweloperskiego narzędzia Azure od Microsoft'u. Mieliśmy możliwość uruchomienia własnego serwera po drugiej stronie Atlantyku oraz pracy na nim. Pochłonęła nas tak bardzo, że nie zauważyliśmy, kiedy zajęcia się skończyły.
Z ogromem wiedzy i wieloma doświadczeniami opuściliśmy mury Akademii Morskiej w Gdyni. Nasza grupa na pewno wróci tu jeszcze nie raz.

Autor tekstu: Jakub Bronowski
Zdjęcia: Piotr Aszyk

Dnia 20 stycznia 2018 roku w sobotę miało miejsce kolejne spotkanie grupy informatycznej w ramach Kółka Olimpijskiego organizowanego przez Politechnikę Gdańską. Tematem zajęć było sortowanie danych.
Spotkanie zaczęliśmy od napisania własnego skryptu w języku C++ pozwalającego na sortowanie liczb w tablicy. Następnie omówiliśmy najbardziej popularne i najlepsze algorytmy sortujące, a mianowicie SORT oraz QUICKSORT.
W trakcie trwania zajęć poruszyliśmy także bardzo istotny temat dotyczący implementacji gotowych algorytmów do rozwiązań zadań konkursowych. Po teorii nastał czas na praktykę. Wspólnie rozwiązaliśmy jedno z zadań z Olimpiady Informatycznej, w którym wykorzystaliśmy zdobytą wiedzę.

16 grudnia w ramach projektu "Zdolni z Pomorza" pojechaliśmy do Politechniki Gdańskiej na wykład pt: "Żyjmy układnie z układami równań".

Panie przewodniczące pokazały nam wiele sposobów rozwiązywania równań, od najprostszych do najbardziej skomplikowanych. Po półtoragodzinnym wykładzie poszliśmy na przerwę, a następnie udaliśmy się do laboratorium. Pracowaliśmy w programie "Geogebra".

Dnia 18 listopada 2017 r. odbyła się I Pomorska uczniowska konferencja naukowa Zdolni z Pomorza na Politechnice Gdańskiej. Dotyczyła ona sztucznej inteligencji.
Spotkanie rozpoczęło się wykładem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Goczyły, który wprowadził nas w owy temat. Następnie udaliśmy się na kolejne prezentacje, przygotowane przez uczestników naszego projektu. Dowiedzieliśmy się m.in. jakie jest zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie, wiele cennych faktów na temat protez oraz o cybertechnologii. Konferencja skończyła się zwiedzaniem specjalistycznych laboratoriów.

W dniu 2 grudnia 2017 roku wybraliśmy się na spotkanie akademickie na Uniwersytecie Gdańskim pt. "Fraktale – Drobniej, coraz drobniej".
O godzinie 9:45 zaczęła się rejestracja na spotkanie, a o 10:15 odbył się pierwszy wykład na którym dowiedzieliśmy się o samopodobieństwie, trójkącie i dywanie Sierpińskiego, zbiorze Cantora, krzywej Kocha oraz o wymiarach samopodobieństwa.
Następnie odbyły się ćwiczenia i laboratoria, na których mogliśmy sami obliczyć rzeczy omówione na wykładzie, a także stworzyć program w "Scratchu", który obrazował nam różne fraktale.
Pomiędzy zajęciami odbyła się przerwa, na której dostaliśmy poczęstunek w formie kanapki, soku i kilku słodyczy.
Spotkanie zakończyło się o godzinie 15:30, było ono bardzo ciekawe i wszyscy wróciliśmy do domu zadowoleni. Mamy wielką nadzieję, że będziemy mieli okazję na uczestniczenie w równie interesującym spotkaniu.

Sprawozdanie:Kacper Michalski.
Zdjęcia:Maciej Słupianek.