FILMOWE PORANKI NA BURSZTYNOWYM EKRANIE

Zapraszamy Zdolnych na filmowe poranki (proszę wcześniej zgłaszać emailowe chęć udziału). Dla osób, które będą uczestniczyć w największej liczbie pokazów, przewidziano słodkie upominki, które będą rozdane na ostatnim spotkaniu.

OSIEM GÓR

16.09 – godz.9:00

Chłopiec z niebios

17.09 – godz.9:00

Reality

23.09 – godz.9:00

PAMFIR

30.09 – godz.9:00

Świat po pracy

01.10 – godz.9:00

Półkolonie

Zapraszamy na wakacyjne spotkania:

29 i 30 sierpnia godz. 9:00, spotkanie z python i drukiem 3D

30 sierpnia godz. 15:00 spotkanie z chemią użytkową w ZSOiO

4 września godz. 14:00 spotkanie z chemią na AM w Gdańsku

9 września, spotkanie z python i drukiem 3D

16, 17 i 23 września – spotkania w kinie w Pruszczu

Chętnych prosimy o kontakt: p.aszyk@zsoio.pl

Aktualizacja: 2023.08.23

Wycieczki Lato 2023

Planowane wycieczki

Chętnych prosimy o kontakt: p.aszyk@zsoio.pl

Każdy uczeń może się zgłosić na dowolna liczbę wycieczek (w szczególności na wszystkie). W przypadku, gdyby liczba chętnych byłaby większa niż liczba miejsc, komisja podejmie decyzje.
Z uwagi na sprawną organizacje, prosimy o jak najszybsze zgłoszenia.

Dokumenty niezbędne do udziału w wycieczkach (na każdą wycieczkę potrzebny jest osobny komplet poniższych dokumentów). Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim lub przekazać w dniu wycieczki koordynatorowi.

Rekrutacja na rok 2023/24

Obecny, wieloletni projekt Zdolni z pomorza kończy się w roku szkolnym 2022/23.

Nowy projekt jest w trakcie tworzenia i w związku z tym nie możemy obecnie określić kiedy będzie rekrutacja.

W planach jest rekrutacja do nowego projektu w wrześniu/październiku – proszę śledzić strony Powiatu Gdańskiego oraz stronę https://zdolni.powiat-gdanski.pl

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/23 oraz całego projektu Zdolni z Pomorza – powiat gdański

Serdecznie zapraszamy wszystkich aktualnych i byłych uczestników Projektu wraz z Rodzicami w dniu 17 czerwca 2023 (sobota) na godz. 9:00 na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.

Chcemy wspólnie z przedstawicielami Starostwa i Gmin oraz z uczestnikami podsumować wspólne działania, a po uroczystym rozpoczęciu zapraszamy na rozmowy i drobny poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy, aby razem spędzić ten wyjątkowy czas, pełen refleksji i radości. Nie możemy się doczekać, aby spotkać Was wszystkich i podzielić się wspólnymi wspomnieniami oraz przyszłymi planami.

Stypendia 2022/2023

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 6 KWIETNIA 2023

 

 

W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących rozpatrywane będą wnioski o wsparcie finansowe dla uczniów biorących udział w projekcie „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Starostwo Powiatu Gdańskiego.

Stypendia będą przyznawane w oparciu o regulamin z uwzględnieniem kryteriów związanych z:

1. Sytuacją społeczno-ekonomiczną ucznia

  • trudna sytuacja materialna ucznia,
  • wysoka średnia ocen w dziedzinach objętych wsparciem,
  • udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach,
  • aktywny udział na zajęciach w ramach projektu „Zdolni z Pomorza- Powiat Gdański”,
  • ocena pracy przez nauczyciela w LCNK.

Przyznawane stypendia przeznaczone są na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem uzdolnień ucznia. Prosimy o dostarczenie pełnej dokumentacji do sekretariatu szkoły lub przekazanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w LCNK do 6 kwietnia 2023 roku dopiskiem „Zdolni z Pomorza – stypendia”.

Koordynator projektu: Aszyk Piotr

Dodatkowe informacje o załącznikach:
1. Przez trudną sytuację materialną ucznia rozumie się udokumentowane pobieranie zasiłku rodzinnego, alimentów, wsparcia MOPS, zasiłku z urzędu pracy lub Karta Dużej Rodziny (kopia dokumentu).
2. Przez wysoką średnią ocen rozumie się średnią powyżej 4,5. Wartość średniej ocen potwierdza na wydruku wychowawca klasy ucznia.
3. Uzyskanie laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych i olimpiad szczebla ogólnopolskiego i regionalnego otrzymuje potwierdza na wydruku wychowawca klasy ucznia.
4. Udział w konkursach projektów, kołach olimpijczyka, spotkaniach akademickich, organizowanych za pośrednictwem LCNK – proszę opisać w uzasadnieniu wniosku.
5. Obecność na zajęciach „Zdolni z Pomorza” przedstawia na spotkaniu komisji stypendialnej prowadzący zajęcia.

UWAGI 

– stypendium przyznawane jest tylko uczniom, którzy uczęszczają do szkół mieszczących się na terenie powiatu gdańskiego

– oświadczenie o niepobieraniu innego stypendium finansowanego ze środków UE, NIE JEST WYMAGANE, JEŚLI UCZEŃ POBIERA STYPENDIUM FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

VI Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa „Zdolni z Pomorza”

W imieniu organizatorów VI Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej „Zdolni z Pomorza” informujemy o zapisach na tegoroczną edycję konferencji dla uczniów, która odbędzie się 26 listopada w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Rozważanym w tym roku tematem wydarzenia będzie: „Słońce, Księżyc – spójrzmy w niebo okiem naukowca lub artysty”.

Szczegóły: https://zdolnizpomorza.pl/index.php/naukowe-konferencje-uczniowskie/786-rejestracja-uczestnikow-vi-pomorskiej-uczniowskiej-konferencji-naukowej-zdolni-z-pomorza

 

Miło nam także poinformować, że w ramach sesji, dwie Uczestniczki z naszego Powiatu będą prezentować swój materiał.

 

 

Liga zadaniowa – terminy w ZSOiO

Terminy Ligi zadaniowej – poziom szkoły podstawowej, które odbędą się ZSOiO (proszę przybyć co najmniej 15 minut wcześniej, miejsce spotkania przed Sekretariatem ZSOiO)

 

26.10.2022 r. – godz. 8:00–9:00 MATEMATYKA
26.10.2022 r. – godz. 9:30–10:30 BIOLOGIA
27.10.2022 r. – godz. 8:00–9:00 FIZYKA
27.10.2022 r. – godz. 9:30–10:30 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE
28.10.2022 r. – godz. 8:00–9:00 CHEMIA
28.10.2022r. – godz. godz. 9:30–10:30 INFORMATYKA

 

Uczniowie powinni zaopatrzyć się w następujące pomoce dodatkowe, startując w konkursach z następujących przedmiotów:

  • chemia – kalkulator prosty, układ okresowy (szkoły podstawowe), kalkulator prosty lub naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (szkoły ponadpodstawowe),
  • fizyka – kalkulator (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (szkoły ponadpodstawowe),
  • matematyka – kalkulator prosty, cyrkiel, linijka,
  • informatyka – kalkulator prosty.

Zajęcia w roku szkolnym 2022/23

 

Informatyka (sala C03)

27.05.2023  sobota: p. Aszyk,  grupa I+II: 9:00-11:15

03.06.2023 sobota, spotkanie z Ekspertem,  9:00-12:00. Zapraszamy wszystkich chętnych.

 

Matematyka  (sala A13 budynek główny)

 

Biologia

27.05.2023- spotkania z p. Daca w Gdańsku

 

Kompetencje społeczne:

 

Fizyka

 

 

ostatnia aktualizacja: 2023-05-17